inparket Konzultace po telefonu +420 770 606 488

Jak na pokládku plovoucí click podlahy v 6 krocích

Nezařazené

Pokládka plovoucí podlahy svépomocí není nic složitého, pokud víte, jak na to. S naším návodem to snadno zvládnete a navíc se vyvarujete nejčastějších chyb, které při tom mohou nastat.

Obsah v bodech

 • Příprava podkladu je klíčová pro správnou pokládku plovoucí podlahy, jde konkrétně o vyrovnání povrchu a instalaci pěnové podložky a parozábrany.
 • Potřebné nářadí zahrnuje malé kladivo nebo gumovou palici, dotahovací hák, tužku, metr, pilku nebo speciální řezačku na podlahu a klíny.
 • Začneme položením první řady s dilatační spárou u stěny a postupným přidáváním dalších dílců, poslední řadu musíme většinou seříznout a utáhnout dotahovacím hákem.
 • Dilatační spáry jsou důležité pro kompenzaci roztažnosti materiálu a musí být dodrženy u všech stěn a pevných objektů.
 • Závěrečné práce představují odstranění distančních klínů, instalaci obvodových a přechodových lišt.

Potřebný materiál a nářadí pro pokládku

Co všechno budeme k instalaci laminátové, vinylové nebo dřevěné plovoucí podlahy potřebovat? Kromě samotných lamel je to ještě pěnová podložka, separační fólie, montážní lepidlo, akrylátový tmel, obvodové lišty, malé kladivo nebo gumová palice, dotahovací hák, tužka, metr, pilka nebo speciální řezačka na podlahy a klíny.

Materiál bychom měli nechat složený v místnosti, kde bude pokládka plovoucí podlahy probíhat, alespoň den nebo dva předem, ideálně ve stabilní teplotě kolem 20 °C.

Tip: Při vybalování lamely vždy důkladně prohlédněte, zda nejsou nijak poškozené.

Příprava podkladu

Před samotným pokládáním plovoucí podlahy, lidově řečeno „plovoučky“, je potřeba věnovat pozornost přípravě podkladu. Ten musí být dokonale rovný, suchý a pevný. Při nerovnostech větších než 2 mm na dvoumetrové měřicí lati nebo při nesourodém drolícím se povrchu je nutné plochu vyrovnat nivelační stěrkou. Veškeré nečistoty je potřeba zamést nebo vyluxovat.

Tip: Je dobré si předem promyslet směr pokládky – ten by měl být ve většině případů souběžný s oknem, odkud na podlahu dopadá světlo. Takto budou lamely opticky vypadat větší a celkový dojem z podlahy bude lepší.

Instalace plovoucí podlahy v 6 krocích

 1. Nejprve položíme separační fólii, někdy se jí také říká parozábrana, která zabraňuje pronikání vlhkosti do podlahové krytiny. Jednotlivé pásy pokládáme s přesahem 10-20 cm přes sebe, přes spoje pak nalepíme těsnicí pásku. Na okrajích fólii přeložíme zhruba 5 až 10 cm směrem nahoru.
 2. Na parotěsnou zábranu přijde pěnová podložka fungující jako akustická izolace pro minimalizaci kročejového hluku.
  Tip: S výběrem vhodné podložky pod plovoucí vinylovou podlahu vám pomůže náš článek na toto téma.  
 3. Nyní začneme instalovat samotné podlahové dílce. U dílců pro první řadu odřízneme pero zámkového systému a touto stranou je položíme ke zdi cca 1 cm od stěny. Tuto potřebnou dilatační spáru, která kompenzuje roztažnost materiálu, zajistíme klínem. Jednotlivé díly spojujeme tak, že pod úhlem nasadíme jeden okraj do druhého a přitlačíme je k sobě tak, aby mezi nimi nebyla žádná mezera. Po položení na zem pak ještě dílec doklepneme kladívkem nebo palicí. Poslední díl zkrátíme na požadovanou délku a utáhneme pomocí dotahovacího háku.
 4. Tuto přečnívající část posledního dílce z první řady použijeme jako základ druhé řady, aby příčné spoje mezi lamelami nikde netvořily přímku. Tímto způsobem jednoduše postupujeme po celé místnosti až k poslední řadě.
 5. V poslední řadě musíme většinou zkrátit lamely i na šířku. Jejich nasazování do hotové podlahy je kvůli menšímu manipulačnímu prostoru o něco pracnější. Ideální je opět použít dotahovací hák, kterým se celá řada dokonale upevní.
 6. Na závěr pokládky odstraníme klíny u stěn a viditelné dilatační spáry zakryjeme obvodovými lištami. Ty přilepíme klasickým montážním lepidlem (doporučujeme Mamut), případně je můžeme přišroubovat. V rozích lišty seřízneme v úhlu 45° a sesadíme k sobě. O tom, jak řezat podlahové lišty, se můžete dočíst v našem článku na toto téma.
  Tip: Někteří výrobci dodávají k plovoucím podlahám koncovky. Ty však s ohledem na celkovou estetiku výsledku nedoporučujeme.
  Vzniklou spáru mezi horní částí lišty a zdí přetřeme akrylátovým tmelem. Pokud nová podlaha někde navazuje na jinou podlahu, překryjeme spoj vhodnou přechodovou lištou.
Návod na pokládku plovoucí podlahy svépomocí
Spojování jednotlivých dílů plovoucí podlahy při pokládce

Tipy a triky od profesionálů pro snazší pokládku

 • Má-li místnost, v níž plovoucí click podlahu instalujeme, nepravidelný tvar, musíme počítat s častějším řezáním lamel u šikmin, a tedy i s větším prořezem. Je proto nutné dobře propočítat množství potřebného materiálu.
  Tip:
  Na přesné řezání doporučujeme speciální řezačku na podlahy.
 • Řekli jsme si, že směr pokládky se většinou řídí světlem dopadajícím do místnosti. V úzkých místnostech, kde chceme prostor opticky rozšířit, však volíme směr pokládky vždy příčně k delším stranám místnosti
 • Pokládáme-li podlahy v několika místnostech, směr pokládky by měl být všude stejný, aby prostor působil jednolitě – obvykle se určí podle největšího pokoje.
  Tip: Jsou-li v domě schody, ideálně pokládáme podlahu souběžně s nimi.
 • Plovoucí podlahu můžete položit i úhlopříčně, nebo si s ní částečně obložit stěny. Tyto netradiční způsoby pokládky s sebou ale často nesou větší prořez a tedy i vyšší množství spotřebovaného materiálu.
 • Pro dokončení pokládky plovoucí podlahy budeme potřebovat kromě obvodových lišt pravděpodobně i minimálně jednu přechodovou lištu. Tou se ukončuje podlaha u dveří nebo tam, kde přechází v jinou podlahu.
 • Tip: Při montáži podlahy dodržujte bezpečnostní pokyny dané výrobci nářadí a materiálu. Rovněž používejte pouze kvalitní a prověřené materiály a dbejte na obecné zásady bezpečnosti práce.

Nejčastější chyby při instalaci, kterých se vyvarovat

 • Nedostatečně pevné utahování dílců – nejsou-li dílce do sebe napevno zasazené, mohou mezi nimi vznikat nevzhledné spáry. Řešení: V takovém případě nezbývá než podlahu částečně rozebrat, uvolněné dílce do sebe zacvaknout pevněji a vše doklepnout na doraz gumovou palicí.
 • Nedodržení dilatačních spár – pokud nenecháme u stěn i u všech pevných objektů v prostoru doporučenou dilatační spáru, podlaha se může nadzvedávat, vyboulit a houpat. Řešení:  Rozebrat krajní dílce, seříznout je a podlahu znova složit.
 • Podcenění přípravy podkladu – kvalita podkladové vrstvy pod samotnou plovoucí podlahou je zásadním faktorem úspěchu. Než začneme s pokládáním podlahy, ujistíme se, že povrch je rovný, suchý a čistý, a že laminátové či vinylové dílce měly dostatečnou dobu na “aklimatizaci” v prostředí, kde se budou instalovat.
 • Vyhození zbývajícího materiálu – jednou z výhod plovoucí podlahy je snadná výměna dílců. Uschovejte tedy všechny použitelné dílce i lišty pro případ, že by bylo nutné některou část vyměnit.
  Tip: V žádném případě nepalte zbytky laminátové či vinylové podlahy v kamnech ani je neházejte do ohniště.

Jak opravit poškozenou plovoucí podlahu?

Povrchové škrábance můžeme opravit permanentním fixem na podlahy. Na hlubší rýhy je potřeba aplikovat podlahářský vosk nebo tmel, kterým se po zahřátí rýhy vyplní. Pokud je dílec poničený více, je možné jej vyměnit celý.

Jak se starat o plovoucí podlahu?

Máme-li doma nainstalovanou novou plovoucí podlahu, samozřejmě bychom chtěli, aby zůstala jako nová co nejdéle. Pravidelná údržba laminátových i vinylových click podlah je velmi snadná, stačí je klasicky zametat či luxovat a vytírat. Doporučujeme používat pouze kvalitní a ověřené čisticí prostředky, které nepředstavují riziko poškození podlahy. Vyhněte se také chůzi po plovoucí podlaze v botách s podrážkami, v nichž se zachytává písek či kamínky, které by povrch podlahy mohly poškrábat.

Pokud se podlaha po čase v namáhaných prostorách “zašlape” a běžné čištění nepomáhá, je možné si u nás objednat profesionální strojové čištění podlahy.

Tip: Ideálním pomocníkem při úklidu plovoucích podlah je například prémiový čisticí mop od Bony – snadno a efektivně s ním vyčistíte jakoukoliv tvrdou podlahu i bez použití klasického kýble s vodou.   

Výhody profesionální pokládky

Pokud si myslíte, že je pokládka plovoucí podlahy svépomocí nad vaše síly, můžete samozřejmě využít služeb profesionálních podlahářů. Vyberete-li firmu dobře, výsledkem by měla být precizně položená podlaha v kratším čase, než byste to zvládli sami.